Wskazówki dotyczące wyboru zabawek dla dzieci niepełnosprawnych


1. Atrakcyjność wielozmysłowa

Czy zabawka reaguje na światła, dźwięki lub ruch, aby zaangażować dziecko? Czy są kontrastujące kolory? Czy ma zapach? Czy ma fakturę?


2. Metoda aktywacji

Czy zabawka zapewni wyzwanie bez frustracji? Jaka siła jest wymagana do aktywacji? Jaka jest liczba i złożoność kroków wymaganych do aktywacji?


3. Miejsca, w których zabawka będzie używana

Czy zabawka będzie łatwa do przechowywania? Czy w domu jest na to miejsce? Czy zabawka może być używana w różnych pozycjach, takich jak pozycja leżąca na boku lub na tacce wózka inwalidzkiego?


4. Szanse na sukces

Czy zabawa może być otwarta, bez określonego dobrego lub złego sposobu? Czy można ją dostosować do indywidualnego stylu, zdolności i tempa dziecka.


5. Aktualna popularność

Czy jest to zabawka, która pomoże dziecku niepełnosprawnemu poczuć się jak "każde inne dziecko"? Czy łączy się z innymi aktywnościami, takimi jak książki i zestawy artystyczne, które promują inne formy zabawy?


6. Samoekspresja

Czy zabawka pozwala na kreatywność, niepowtarzalność i dokonywanie wyborów? Czy daje dziecku doświadczenie z różnymi mediami?


7. Możliwość regulacji

Czy ma regulowaną wysokość, głośność dźwięku, prędkość i poziom trudności?


8. Indywidualne możliwości dziecka

Czy zabawka zapewnia zajęcia, które odzwierciedlają zarówno wiek rozwojowy, jak i chronologiczny? Czy odzwierciedla zainteresowania dziecka i jego wiek?


9. Bezpieczeństwo i trwałość

Czy zabawka jest dopasowana do wielkości i siły dziecka? Czy jest odporna na wilgoć? Czy zabawka i jej części mają odpowiedni rozmiar? Czy można ją myć i czyścić?


10. Potencjał do interakcji

Czy dziecko będzie aktywnym uczestnikiem podczas użytkowania? Czy zabawka będzie zachęcać do zaangażowania społecznego z innymi?