Nauka przez zabawę - Zabawy z wodą

Gdzie byłyby dzieci bez zabaw w wodzie? Woda daje mnóstwo możliwości do zabawy i nauki, a w szczycie lata, które dziecko nie lubi się ochłodzić biegając po zraszaczach i bawiąc się w basenie z pluskiem?

 

Zalewanie piasku wodą tworzy kolejną sferę zabawy, gdy dzieci nabierają, formują i rzeźbią mokry piasek. Kopanie i wypełnianie kanałów wodą rozszerza zakres doświadczeń, gdy dzieci pływają przedmiotami w kanale, odkrywają co pływa (liść), a co tonie (żołądź) i zastanawiają się dlaczego. W miarę jak piasek wchłania wodę, a kanały wysychają, dzieci dowiadują się więcej o właściwościach piasku i wody. To jest właśnie nauka przez doświadczenie w najlepszym wydaniu.

Napełnianie i przelewanie, odmierzanie i mieszanie, używanie pojemników o różnych kształtach i rozmiarach prowadzi do kamienia milowego w rozwoju, znanego jako zachowanie płynów. Oznacza to, że dziecko rozumie, że określona objętość cieczy jest taka sama bez względu na to, czy pojemnik jest okrągły czy kwadratowy, niski czy wysoki, duży czy mały, gruby czy wąski.

Rozważmy ten klasyczny eksperyment. Dorosły napełnia dwie krótkie, grube zlewki równą objętością kolorowego płynu i prosi dziecko o sprawdzenie, czy obie zlewki zawierają dokładnie taką samą ilość płynu. Kiedy dziecko i dorosły zgadzają się, dorosły przelewa zawartość jednej zlewki do wysokiej, wąskiej i pyta dziecko, czy obie zlewki zawierają taką samą czy różną ilość płynu. Dziecko rozumiejące pojęcie ilości cieczy wie, że objętość pozostaje taka sama. Dziecko, które tego nie wie, będzie się upierać, że w wyższej zlewce jest więcej. Dlaczego? Ponieważ jest wyższa, opinia oparta na wyglądzie zewnętrznym. Zazwyczaj dzieci opanowują tę koncepcję między piątym a siódmym rokiem życia.

Więcej sposobów na zabawę i naukę z wodą:
Dodaj barwnik spożywczy lub bio-kolor i zbadaj mieszanie kolorów.
Eksperymentuj z zamrażaniem i rozmrażaniem, aby zaobserwować, jak woda rozszerza się, gdy jest zamrożona i kurczy, gdy się topi.
Dodawaj liście, żołędzie, gałązki do wody, zamrażaj i obserwuj jak zamarzanie zmienia wygląd znalezisk wewnątrz lodu.