Harmonogram szczepień dziecka

Szczepienia są ogromną częścią utrzymywania dziecka w zdrowiu. (Sorry, Jenny McCarthy.)

Przez lata Amerykańska Akademia Pediatrii, wspierana przez Centra Kontroli Chorób, opracowała harmonogram szczepień, które powinny być podawane i w jakim wieku. (Jeśli Twoje dziecko ma inne problemy zdrowotne lub w rodzinie występowały reakcje alergiczne, Twój pediatra może z Tobą współpracować w celu stworzenia harmonogramu opóźnionych szczepień dla dobra zdrowia Twojego dziecka).

Po co narażać dziecko na tak wiele płaczliwych wizyt u pediatry? Po co one właściwie są? Oto najbardziej aktualny schemat szczepień ochronnych przygotowany przez AAP (aktualizacja 01/2014):

Szczepionka przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (HepB)
Dlaczego jej potrzebujemy? Wirusowe zapalenie wątroby typu B jest ostrą chorobą wątroby wywoływaną przez wirus, która może prowadzić do marskości wątroby, niewydolności wątroby, raka i śmierci.
Kiedy Twoje dziecko powinno ją otrzymać? Pierwsza dawka powinna być podana w ciągu tygodnia od narodzin dziecka. Zazwyczaj jest ona podawana przed opuszczeniem szpitala. Druga dawka powinna być podana między 1 a 2 miesiącem życia, a trzecia dawka około 6 miesiąca życia.
Efekty uboczne? Może wystąpić krótkotrwała bolesność w miejscu podania szczepionki oraz marudzenie.

Szczepionka przeciw rotawirusom (RV)
Dlaczego jest ona potrzebna? Rotawirus jest najczęstszą na świecie przyczyną ciężkiej biegunki i wymiotów u małych dzieci. Szczepionka ta jest przyjmowana doustnie, a nie w postaci zastrzyku.
Kiedy Twoje dziecko powinno ją otrzymać? Pierwsza dawka zostanie podana w wieku 2 miesięcy, druga w wieku 4 miesięcy. Trzecia dawka może być podana w wieku 6 miesięcy, w zależności od marki szczepionki, która jest używana.
Efekty uboczne? Tymczasowo może wystąpić łagodna biegunka i często występuje marudzenie.

Szczepionka przeciwko błonicy, tężcowi i krztuścowi (DTaP)
Dlaczego jej potrzebujemy? Jest to kombinacja szczepionek przeciwko błonicy, tężcowi i krztuścowi acelularnemu w jednym zastrzyku. Błonica była kiedyś (przed szczepieniami) powszechną chorobą, która powodowała grubą powłokę w tylnej części gardła. Może ona prowadzić do problemów z oddychaniem, paraliżu, niewydolności serca, a nawet śmierci. Tężec (znany również jako szczękościsk) jest poważną chorobą, która powoduje bolesne napięcie mięśni, zwykle na całym ciele, ale najczęściej w szczęce. Krztusiec jest znany również jako koklusz, bardzo zaraźliwa infekcja dróg oddechowych, szczególnie poważna u niemowląt.
Kiedy Twoje dziecko powinno otrzymać szczepionkę? Twoje dziecko otrzyma 5 dawek szczepionki DTaP. Pierwszą w wieku 2 miesięcy, drugą w wieku 4 miesięcy, trzecią w wieku 6 miesięcy, czwartą między 15 a 18 miesiącem życia, a ostatnią między 4 a 6 rokiem życia.
Skutki uboczne? Typowymi skutkami ubocznymi szczepionki skojarzonej są: tkliwość, obrzęk, zaczerwienienie, gorączka, apatia lub utrata apetytu. Wszystkie te objawy zazwyczaj mijają w ciągu dwóch dni po otrzymaniu zastrzyku.

Szczepionka skoniugowana przeciwko Haemophilus Influenzae typu B (Hib)
Dlaczego jest ona potrzebna? Szczepionka Hib chroni przed zapaleniem opon mózgowych, zapaleniem płuc, zapaleniem nagłośni i innymi poważnymi infekcjami wywoływanymi przez bakterie Haemophilus Influenzae typu B. Szczepionka Hib może być łączona z innymi szczepionkami w schemacie, aby ograniczyć potrzebę wielokrotnego wkłuwania się podczas tej samej wizyty.
Kiedy Twoje dziecko powinno otrzymać szczepionkę? Twoje dziecko otrzyma 4 dawki szczepionki przeciwko Hib. Pierwszą w wieku 2 miesięcy, drugą w wieku 4 miesięcy, trzecią w wieku 6 miesięcy, a ostatnią dawkę między 12 a 15 miesiącem życia.
Skutki uboczne? Do najczęstszych skutków ubocznych należą: gorączka, zaczerwienienie lub tkliwość w miejscu wstrzyknięcia oraz nerwowość.

Pneumokokowa szczepionka skoniugowana (PCV13)
Dlaczego jest nam potrzebna? Szczepionka PCV13 chroni przed bakteriami Streptococcus pneumoniae, zwanymi czasami pneumokokami. Pneumokoki mogą powodować wiele rodzajów chorób, w tym infekcje ucha, infekcje krwi, zapalenie płuc i zapalenie opon mózgowych, które mogą być poważne, a nawet prowadzić do śmierci.
Kiedy Twoje dziecko powinno otrzymać szczepionkę? Twoje dziecko otrzyma 4 dawki szczepionki PCV13. Pierwszą w wieku 2 miesięcy, drugą w wieku 4 miesięcy, trzecią w wieku 6 miesięcy i czwartą dawkę między 12 a 15 miesiącem życia.
Efekty uboczne? Powszechne skutki uboczne tego zastrzyku to gorączka, zaczerwienienie lub tkliwość w miejscu wstrzyknięcia.

Inaktywowana szczepionka przeciwko wirusowi polio (IPV)
Dlaczego jest ona potrzebna? Szczepionka IPV chroni przed wirusem polio, który jest chorobą zakaźną wywoływaną przez wirus żyjący w gardle i przewodzie jelitowym. Polio może prowadzić do paraliżu, trwałego kalectwa, a nawet śmierci.
Kiedy dziecko otrzymuje szczepionkę? Twoje dziecko otrzyma 4 dawki szczepionki IPV. Pierwszą w wieku 2 miesięcy, drugą w wieku 4 miesięcy, trzecią w wieku od 6 do 18 miesięcy, a czwartą w wieku od 4 do 6 lat.
Efekty uboczne? Powszechne skutki uboczne tej szczepionki obejmują łagodne owrzodzenie lub zaczerwienienie w pobliżu miejsca wstrzyknięcia.

Szczepionka przeciw odrze, śwince i różyczce (MMR)
Dlaczego jej potrzebujemy? Jest to kolejna szczepionka skojarzona, która szczepi przeciwko odrze, śwince i różyczce, które są niebezpiecznymi (zakaźnymi) chorobami, mogącymi powodować wysypkę, gorączkę i powikłania, które mogą prowadzić do poważnych schorzeń, takich jak zapalenie płuc, zapalenie opon mózgowych, zapalenie mózgu, drgawki i głuchota, a także mogą stanowić poważne zagrożenie wadami wrodzonymi, jeśli narażone są na nie kobiety w ciąży.
Kiedy Twoje dziecko powinno otrzymać szczepionkę? Twoje dziecko zazwyczaj otrzymuje dwie dawki szczepionki MMR. Pierwszą dawkę w wieku od 12 do 15 miesięcy, a drugą w wieku od 4 do 6 lat. (Jeśli planujesz opuścić kraj, lub uczęszczać do niektórych placówek szkolnictwa wyższego, dawka przypominająca MMR może być wymagana, nawet jako osoba dorosła)!
Efekty uboczne? Do najczęstszych skutków ubocznych szczepionki MMR należą: wysypka, lekka gorączka, bóle stawów oraz mniej powszechny, ale wciąż możliwy obrzęk gruczołów na policzkach i szyi w ciągu 7-10 dni.

Szczepionka przeciwko ospie wietrznej (Varicella)
Dlaczego jej potrzebujemy? Ospa wietrzna jest wysoce zakaźną chorobą, która powoduje bardzo nieprzyjemną i najczęściej ciężką wysypkę. Powikłania po ospie wietrznej obejmują zakażenie bakteryjne skóry, zapalenie mózgu i zapalenie płuc. Ta szczepionka nie zapobiega całkowicie ospie wietrznej we wszystkich przypadkach, ale badania dowiodły, że znacznie zmniejsza ona nasilenie choroby i poprawia czas powrotu do zdrowia.
Kiedy Twoje dziecko powinno ją otrzymać? Szczepionka ta jest podzielona na dwie dawki. Pierwsza dawka między 12 a 15 miesiącem życia, a druga między 4 a 6 rokiem życia.
Efekty uboczne? Typowe skutki uboczne tej szczepionki to bolesność lub tkliwość w miejscu wstrzyknięcia, lekka gorączka i wysypka.

Szczepionka przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu A
Dlaczego jest ona potrzebna? Wirusowe zapalenie wątroby typu A jest chorobą, która powoduje zapalenie wątroby. Często nie jest rozpoznawana u małych dzieci z powodu braku objawów, dopóki opiekun dziecka nie zachoruje z powodu zażółcenia skóry lub oczu, zmęczenia, bólu brzucha, utraty apetytu lub nudności. Nieleczona żółtaczka typu A może prowadzić do niewydolności wątroby i śmierci.
Kiedy Twoje dziecko powinno otrzymać szczepionkę? Twoje dziecko otrzyma 2 dawki szczepionki przeciwko wirusowi żółtaczki typu A. Pierwszą między 12 a 23 miesiącem życia, a drugą dawkę między 6 a 18 miesiącem później.
Możliwe skutki uboczne? Do najczęstszych skutków ubocznych szczepionki przeciwko wirusowi żółtaczki należą: bolesność w miejscu wstrzyknięcia, ból głowy, utrata apetytu i ogólna apatia.

Szczepionka meningokokowa czterowalentna (MCV4)
Dlaczego jest nam potrzebna? Szczepionka MCV4 chroni przed chorobą meningokokową, która może powodować zapalenie opon mózgowych, zakażenia krwi i inne infekcje, z których wszystkie mogą być poważne, a nawet śmiertelne.
Kiedy Twoje dziecko powinno ją otrzymać? Szczepionka ta jest zalecana w 4 dawkach dla dzieci z grupy wysokiego ryzyka. Pierwsze 2 dawki powinny być podane w wieku od 9 do 23 miesięcy, trzecia dawka około 11 lub 12 roku życia, a czwarta dawka około 16 roku życia.
Efekty uboczne? Typowe skutki uboczne szczepionki MCV4 to zaczerwienienie i bolesność w miejscu wstrzyknięcia oraz lekka gorączka.

Tak, szczepienia są bardzo do bani, ale naprawdę pomagają zachować zdrowie dziecka w dłuższej perspektywie czasowej. I, na szczęście, Twoje dziecko nic z tego nie zapamięta.